Vekalet Bilgileri

 

İzmir Barosu

Sicil No: 5919

T.C No: 46972534976

Urla Vergi Dairesi

Adres: Bülent Baratalı Cad. Kılınç 2 İş Merkezi 2. kat No:227 Urla / İzmir

Örnek Vekaletmeler

 • Boşanma Vekaletnamesi
 • Genel Dava Vekaletnamesi
 • Genel Dava Vekaleti İçin
  Yetkiler: Ahzu kabz,sulh ve ibra, davadan ve temyizden feragat,feragati davayı kabul, birlikte ve ayrı ayrı vekaleti ifa, tevkil, teşrik, azil...

  Boşanma Davası Vekaleti İçin

  Yetkiler: Boşanma davası açmaya ve açılmış boşanma davasından dolayı, ahzu kabz, sulh ve ibra, davadan ve temyizden feragat, feragati davayı kabul, birlikte ve ayrı ayrı vekaleti ifa, tevkil, teşrik, azil...

  Gerekenler: Özel kişiler noterde vekaletname düzenlerken nüfus cüzdanı ya da pasaportlarını ibraz etmek zorundadırlar. Boşanma vekaletnamesi için iki adet fotoğraf gerekmektedir. Şirketler adına düzenlenecek vekaletnamelerde imza sirküleri ve yetki belgesinin ibrazı gerekmektedir. Vergi mükellefi gerçek ve tüzel kişilerin vergi numaralarını bildirmeleri zorunludur.

  Yurt dışındaki Türk vatandaşları ya da yabancılar T.C. Konsolosluklarında vekaletname düzenleyebilirler.